Tag Archives: Luīze Lismane

Sep, 2017

Rīgas mākslas telpā tiks atklāta Māra Subača izstāde

Izstāžu zāles “Rīgas mākslas telpa” lielajā zālē no šī gada 8. septembra līdz 12. novembrim apmeklētājiem būs pieejama izstāde “Laime pazīst pasauli”. Tajā tiks eksponēti Māra Subača šajā gadā jaunradītie darbi, kas tapuši, domājot par laimi kā cilvēka augstāko esamības formu. Īpaši izveidotā mākslas darbu labirinta konstrukcijā Māra Subača ierastās grafikas sērijas tiks papildinātas ar

Aug, 2016

Džemma Skulme, Ojārs Ābols un Klīga izstādē “Klātbūtne”

Izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa no 10. septembra līdz 23. oktobrim būs skatāma mākslinieku Džemmas Skulmes, Ojāra Ābola un mākslinieku apvienības Klīga kopizstāde “Klātbūtne”. Tajā būs aplūkojami latviešu mākslas fenomenālo personību – gleznotājas Džemmas Skulmes un viņas dzīvesbiedra, mākslinieka un mākslas teorētiķa Ojāra Ābola – kopdzīves laikā tapušie darbi, kas savīsies kopā ar eksperimentālu interpretāciju par abu

Aug, 2016

Klīgai kauna nav!

Klīga ir mākslinieku apvienība, kuru veido 3 anonīmi māk-slinieki, precīzāk insti-tu-tū-cija, kur autori rada un pārrada, pamīšus vienam otru papildinot, zīmējot kliedzienā un dažādi vizuāli eksperimentējot.